Logg inSystemutveckling & Affärssystem


Vi har stor erfarenhet av projektledning från större systemprojekt, design och kodning.

  • Förstudier
  • Verksamhetsutveckling
  • Projektledning
  • Beställarstöd vid upphandling
  • Sårbarhetsanalyser
  • IT-koordination mellan leverantörer och beställare