Logg in Migrering / Installationer


 Vi har stor erfarenhet av projektledning från plattformsbyten och större installations-projekt.

  • Förstudier
  • Kravspecifikationer
  • Beställarstöd vid upphandling
  • Koordination av stora installationer
  • Uppgradering av arbetsplatsutrustning
  • Installation av konferensrum/konferens anläggningar
  • Installation av informationssystem/skärmar